söndag 21 oktober 2012

Ett grönt projekt

Birgitta Nilsson och Lisa Gustafson fick pengar från Naturskolan för ett grönt projekt på Gunnesboskolan. Projektet har pendlat från stort till smått; en första vision var att odla på stora ytor så att t ex måltidsservice skulle ha nytta av det men vi började i det lilla. En upprensning kring vår lilla damm, ett bygge med nya planteringslådor och ett bevattningssystem för växter i fönstret med en förhoppning om fortsatta idéer och kolleger som vill delta.

Birgitta och Lisa var på en inspirationsresa till Berlin med den mycket kunniga guiden Manfred Diezten. En landskapsarkitekt som arbetat hårt för en grönare miljö inne i Berlin och framförallt på stadens skolgårdar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar