tisdag 5 mars 2013

Intro

Nya grupper  ->  Nya uppgifter 

Vid bytet av grupper till slöjden så startades ett nytt projekt! 
Var grupp ska inreda ett av skolans "växthus" och där skapa en miljö för odling. Det kan handla om hyllor, bänkar eller något annat. Eleverna får själva komma med idéer och förslag och ska i sin grupp komma fram till en gemensam lösning som de sedan ska genomföra. 

De fick börja med att mäta upp utrymmet och i grupp diskutera olika lösningar och förslag och därefter enas (vilket inte alltid är så lätt).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar