torsdag 15 november 2012

Redovisning av vårt projekt hösten 2012


Detta blev förändringen ht-12 på Gunnesboskolan
På Gunnesboskolan har vi haft en slumrande skolgård med risiga bärbuskar, fruktträd och en damm med vildvuxna buskage runt omkring. Vi kände att vi ville röja upp och använda odling och utemiljö som ett sätt att lära och ett att det ska bli ett område att koppla av i.

Vi startade med att röja upp vissa delar runt dammen för att få in ljus och göra det mer lättillgängligt för eleverna, att kunna gå ut och sätta sig för att snacka och göra skolarbete. Dessutom planterade eleverna olika sorters lökar mellan träden och buskarna som kommer att lysa upp i början av våren innan bladen kommer och skuggar marken.

Några nya bärbuskar är fyra stycken björnbärsplantor(utan taggar) som planterades mot ena huskroppen och tre stycken havtornsbuskar och de fick stå tillsammans mellan några äppleträd. Havtornsbuskar kan bli ganska stora och därför ville vi inte ha dem nära fönsterna så att de tar ljuset in i klassrummen.

Vår slöjdlärare Jens tyckte att luften kändes torr och dammig i salen och då tänkte han att ett bevattningssystem med växter vore bra. Han startade detta projektet genom att köpa in ett system som innefattade en luftpump, slangar och kedjor. Efter ett tags trixande fick han det hela att fungera, det som även behövs är plastdunkar och flaskor att plantera i och som vattenbehållare. När han hade fått detta att fungera, köpte han in fler, då kommer hela huslängan att få ljusbelysta bevattningssystem.

Åk 7 fick som teknikuppgift att konstruera planteringslådor som till sist skulle muras upp med hjälp av lecablock. De startade med att titta och mäta upp området där lådorna skulle stå, nästa steg var att rita en skiss som de färglade. Två ritningar, en framifrån och en ovanifrån i skala 1:10 för att få en känsla av hur många block som behövdes och hur stor den skulle bli, sen gjorde alla en modell av sockerbitar. Utifrån byggena valde Åsa och Lisa ut två stycken från varje klass som vi sedan murade upp på skolgården. Det enda som är kvar nu är att putsa och dekorera byggena. Dessa ska det planteras i till våren.

Birgitta, vår hem- och konsumentkunskapslärare, har haft en timme i veckan med en blandad grupp åk 6. På den timmen har de inventerat hur skolgården såg ut i form av ätliga växter. Eleverna fick sedan fundera över vilka sorts växter som kunde vara användbart att odla både i växthus och utomhus. De har också fått plocka plommon och äpplen från våra fruktträd som de sen gjorde äpplepaj och plommonkompott på med hemlagad vaniljglass. En av gångerna gick åt till att undersöka nypon och koka nyponsoppa och en annan gång fick de göra en undersökning av rotfrukter genom att provsmaka dem, efter att de ugnsrostats med dip. De har även haft äppelprovsmakning mellan importerade och ekologiska inhemska äpplen, vilket var mycket uppskattat. I samband med detta var det naturligt att prata och testa våra olika sinnen och vilken betydelse de har för hur vi uppfattar smaken på maten.

Reflektioner över projektet
En del elever som inte annars lyser i klassrummet kommer nu till sin rätt och trivs utmärkt med lite mer utearbete. Härligt med den lilla gruppen i åk 6 som haft möjlighet att göra lite mer i odlingsprojektet. Eleverna tycker det har varit roligt att göra ett riktigt projekt utomhus, att det verkligen blev odlingslådor som vi ska använda på riktigt. Många har reagerat på bevattningssystem och blivit nyfikna på hur det fungerar och att det ser fint ut.

Ibland har det varit svårt att sysselsätta hela klassen med vettiga uppgifter och att de har svårt för att sitta själva i klassrummet och arbeta med uppgifter. Vid inköp av saker har det varit besvärligt att hinna med och tungt vid inköp av lecablock, murbruk och putsbruk.

Tanken är att till våren plantera både blomprakt för ögat och ätliga goda växter för matlagningen och dessutom kan de ge inblick i växters livsprocess och samarbete med omgivningen. Detta ska få utvecklas mer och mer under ett antal år. Eleverna har blivit medvetna om hur de från en idé har arbetat sig fram till en färdig produkt.

Ekonomi
Pengarna har vi framförallt använt till material, både trädgårdsredskap, byggmaterial, vårlökar och bevattningssystem. Vi kommer snart att skriva noggrannare här om fördelning och storlek.

Framtidsplaner
Vi kommer att fortsätta med ett samarbete med Malmö lärarhögskola som gör ett forskningsprojekt med elevernas inställning och motivation när vi arbetar med vårt odlingsprojekt. Det som ligger närmast i tiden är att vi ska odla i våra nybyggda planteringslådor till våren och då ska vi också göra i ordning våra växthus och bl a dra upp plantor att sätta ut. Jens kommer också att fortsätta med sina fönsterplanteringar. Längre i framtiden har vi en önskan om att snygga till vår damm som just nu läcker vatten. Vi har också tänkt tillverka ett insektshotell som är bra både för pollineringen av våra växter men också intressanta objekt att undersöka i biologin.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar